Dekschuiten

Lees verder

Op- en Overslag

Lees verder

Transport

Lees verder

Sleepdienst

Lees verder

Green Development

Lees verder

Verbouwing Amsterdams koffie huis/Loetje

Lees verder

Renovatie Egelantiersgracht
(Reductie 1000 vrachtwagens)

Lees verder

Reparatie olieleidingen

Lees verder

Transport buispalen naar Hollandse Brug

Lees verder

Werkzaamheden en transport
Wilhelminasluis Zaandam

Lees verder

Sleepwerkzaamheden met sleepboot Joke

Lees verder

Transport Onderzeeëer "De Walrus"
Amsterdam -Muiden

Lees verder

Bouwlogistiek

De bouwlogistiek heeft een grote impact op de steden, bijna één derde van de transportbewegingen in Nederland is bouw gerelateerd. Deze veelal zware transporten veroorzaken een grote belasting van de wegen met slijtage en trillingen tot gevolg. Daarnaast bedragen de logistieke kosten soms meer dan 20% van de totale bouwkosten. Een grotere betrokkenheid van logistiek in het bouwproces is daarom een vereiste om die kosten, maar ook de transportbewegingen te reduceren. In de regel wordt het transport van bouwmaterialen nog altijd met uni-modaal vervoer over de weg gedaan. Deze traditionele denkwijze in de bouwlogistiek past wellicht niet meer bij de hedendaagse manier van bouwen. Het vervoeren van bouwgoederen over water biedt dan ook kansen voor een hervorming van het huidige systeem.

Dekschuiten en pontons kunnen in het bouwproces voor meerdere doeleinden gebruikt worden, afhankelijk van de locatie in de stad. Ze kunnen eenvoudig als opslag of ketenpark op het water bij de bouwlocatie dienen, met bijkomend voordeel dat de precariokosten op het water lager zijn dan die op de wal. Daarnaast kunnen de dekschuiten op de werf van de dienst gebruikt worden als hub, waar voornamelijk fijnmazige goederenstromen zoals afbouwproducten, worden geconsolideerd in dagproducties om naar de bouwlocaties vervoerd te worden. Ook de grote homogene volumes, zoals bulkgoederen, zijn uitermate geschikt om over water te vervoeren. Dit zware transport hoeft dan niet meer over de weg, waardoor de wegen worden ontlast en er daarnaast geen extra heffingen in de stad betaald hoeven worden.

De met goederen geladen pontons en dekschuiten, gestaag door de grachten varend met behulp van milieu vriendelijke sleepboten. Het is een beeld die bewoners van steden aangenaam ontvangen. Dat betekent namelijk dat er een lager aantal vrachtwagens voor de deur zullen staan en daarnaast de straten in de stad in minder mate geblokkeerd zullen worden. Bovendien kan het vervoer over water als duurzaam alternatief voor wegvervoer gezien worden, de laadcapaciteit op een dekschuit is zo’n twee tot drie keer groter dan de capaciteit van een vrachtwagen. Op deze manier kunnen voertuigbewegingen aanzienlijk gereduceerd worden.

Ook het vervoeren door middel van elektrische sleepboten is een ontwikkeling die niet ver weg meer is. Niet alleen de grachten van Amsterdam zijn erg geschikt voor vervoer over water, maar ook andere waterrijke steden rond de Metropool Regio Amsterdam en bijvoorbeeld Utrecht bieden kansen. Tel daarbij op dat er steeds meer maatwerk is en dat mede door de 24/7 economie de tijdsdruk op projecten alleen maar toeneemt. Meer ad hoc beslissingen die onder meer tot gevolg hebben dat bestaande procesoptimalisaties als BIM en LEAN onvoldoende renderen. De rol van de bouwer zelf is veranderd; steeds meer wordt hij inkoper en coördinator van de vele onderaannemers. Nog nooit is het zo druk geweest op de bouwplaats; het is een continu komen en gaan van mensen en materiaal.

Er is veel veranderd, maar de logistiek rondom de bouw speelt hier nog onvoldoende op in.
DE LOGISTISCH BOUWEN METHODE BIEDT UW TEAM DE HANDVATEN VOOR OPTIMALISATIE.

Voor meer informatie over bouwlogistieke project begeleiding kunt u contact met ons opnemen.

Bron; Vervoer over water: een slimme oplossing voor stedelijke distributie? Thimo de Groot, Monica Rens
Bron: Timmers Praktische Bouwlogistiek