Dekschuiten

Lees verder

Op- en Overslag

Lees verder

Transport

Lees verder

Sleepdienst

Lees verder

Green Development

Lees verder

Verbouwing Amsterdams koffie huis/Loetje

Lees verder

Renovatie Egelantiersgracht
(Reductie 1000 vrachtwagens)

Lees verder

Reparatie olieleidingen

Lees verder

Transport buispalen naar Hollandse Brug

Lees verder

Werkzaamheden en transport
Wilhelminasluis Zaandam

Lees verder

Sleepwerkzaamheden met sleepboot Joke

Lees verder

Transport Onderzeeëer "De Walrus"
Amsterdam -Muiden

Lees verder

Green development

Blom Green Development is ontwikkeld voor het duurzaam aan- en afvoeren van bouwmaterialen en bouwstoffen naar en van de binnenstad van Amsterdam. Deze vooruitstrevende werkwijze zorgt ervoor dat het vrachtverkeer in de Amsterdamse binnenstad en daarmee de C02 uitstoot wordt gereduceerd en duurzame logistiek wordt gestimuleerd. Blom Green Development is tevens onderdeel van een technologiecluster.

 

 

 

Dit technologiecluster - in samenwerking met TNO - bestaat uit een breed scala van partners die er, door intensieve en nauwe samenwerking voor zorgen dat de (veelal bouwgerelateerde) opdrachtgevers de zorg op het gebied van transport volledig uit handen wordt genomen. Bovendien zorgt de strak georganiseerde samenwerking tussen de partners voor kostenbesparing voor de klant.

Amsterdam beschikt over historische kanalen in de binnenstad, die in het verleden werden gebruikt voor voornamelijk goederentransport. Daarnaast wordt Amsterdam gekenmerkt door veel kleine straatjes in het oude stadshart en zijn er nog een groot aantal andere belemmeringen, wat kansen biedt voor het transport over water

 

Vrachtwagen op het water..

Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat er een duidelijk vraag is naar transport over water, maar ons restte met name de vraag waar de aandacht voor deze modaliteit vandaan komt. Het komt erop neer dat het te maken heeft met het bewust worden van de negatieve effecten/ externe kosten die worden gecreëerd door de huidige stadslogistiek (Meas, Sys, & Vanelslander, 2015, p. 413). Deze negatieve effecten hebben met name een betrekking tot congestie, uitstoot, geluidsoverlast en veiligheid. Het bewust zijn van deze effecten heeft tot een ontwikkeling geleidt in de West Europese landen. Zoals in de tabel links te zien is kan transport per “barge”, oftewel dekschuit, een oplossing zijn voor deze negatieve effecten. Wanneer het transport over water deze effecten inperkt, wordt er verwacht dat er een enorme groei is in succesvolle projecten in deze branche.

 

 

 

Toepassingsmogelijkheden Vrachtwagen over het water

- Bouwmaterialen;
- Wasgoed vanuit hotelindustrie, ziekenhuizen en verzorging;
- Drinken en etenswaren voor de horeca;
- Ondergrondse afvalcontainers van ondernemingen;
- Boeken voor musea en boekwinkels;
- Gekoelde en bevroren etenswaren;
- Goederen voor supermarkten.

Tevens;
- Gebruik als hub/opslag
- Hotel/overnachting voorziening